Om Sofie Hammer

Jag har utbildning i KBT och psykodynamisk terapi och tillsammans kommer vi överens om ett sätt att arbeta på. Jag arbetar med utforskande av situationer, känslor, relationer och balans i vardagen, med uppgifter mellan våra möten och att du känner dig trygg med vår relation som är basen för vårt arbete

Också i mina handlednings- och konsultuppdrag lägger jag vikt vid relationen. Relation och kommunikation är basen för framgångsrikt utvecklingsarbete

Sedan augusti 2018 arbetar jag heltid i mitt företag. Tidigare arbetade jag i skola, på Bup, vuxenhabiliteringen samt har erfarenhet från vuxenpsykiatri och SiS. Sedan 2016 läser jag specialistutbildning med inriktning Hälsopsykologi

Jag är

Legitimerad av Socialstyrelsen

Medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna och har patientförsäkring

Jag driver företaget Psykolog Sofie Hammer AB och Lunds psykologmottagning

Följ mig gärna på sociala medier!