Om Sofie Hammer och Lunds psykologmottagning

Sedan augusti 2018 arbetar jag heltid i mitt företag. Tidigare arbetade jag i skola, på Bup, vuxenhabiliteringen samt har erfarenhet från vuxenpsykiatri och SiS. Sedan 2016 läser jag specialistutbildning med inriktning Hälsopsykologi. Jag arbetar med KBT, ACT, compassion, mentalisering, affektreglering, känslohantering, anknytningsteori, relationellt fokus.

Jag är legitimerad av Socialstyrelsen, medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna och har patientförsäkring. Jag driver företaget Psykolog Sofie Hammer AB och Lunds psykologmottagning som flyttade in i klassiska lokaler 1/9 2019.

Följ mig gärna på sociala medier!