Om Sofie Hammer

Jag har utbildning i KBT och psykodynamisk terapi och tillsammans kommer vi överens om ett sätt att arbeta på. Jag arbetar ofta lösningsfokuserat och med praktiska uppgifter och för mig är det framförallt viktigt att du känner dig trygg med vår relation som är basen för vårt arbete

Också i mina handlednings- och konsultuppdrag lägger jag vikt vid relationen. Relation och kommunikation är basen för framgångsrikt utvecklingsarbete

Sedan augusti 2018 arbetar jag heltid i mitt företag. Tidigare arbetade jag i skola, på Bup, vuxenhabiliteringen samt har erfarenhet från vuxenpsykiatri och SiS. Sedan 2016 läser jag specialistutbildning med inriktning Hälsopsykologi

Jag är

Legitimerad av Socialstyrelsen

Medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna och har patientförsäkring

Jag driver företaget Psykolog Sofie Hammer AB och Lunds psykologmottagning

Följ mig gärna på sociala medier!