Om Sofie Hammer

Tillsammans arbetar vi med situationer, känslor, relationer och balans i vardagen, med uppgifter mellan våra möten och att du känner dig trygg med vår relation som är basen för vårt arbete

Också i mina handlednings- och konsultuppdrag lägger jag vikt vid relationen. Relation och kommunikation är basen för framgångsrikt utvecklingsarbete

Sedan augusti 2018 arbetar jag heltid i mitt företag. Tidigare arbetade jag i skola, på Bup, vuxenhabiliteringen samt har erfarenhet från vuxenpsykiatri och SiS. Sedan 2016 läser jag specialistutbildning med inriktning Hälsopsykologi. Jag arbetar med KBT, ACT, compassion, mentalisering, affektreglering, känslohantering, anknytningsteori, relationellt fokus

Jag är legitimerad av Socialstyrelsen, medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna och har patientförsäkring. Jag driver företaget Psykolog Sofie Hammer AB och Lunds psykologmottagning

Följ mig gärna på sociala medier!