Företag och organisation

Utvecklande organisation

När du vill ha en psykolog i din arbetsgrupp. En psykolog som bollplank i diskussioner och beslutsfattande. Feedback enligt överenskommelse. 

När du vill ha direkttillgång till psykologisk kunskap för enstaka eller återkommande kontakt, t ex var tredje eller sjätte vecka, med hög tillgänglighet. 

Arbetet sker på plats hos er, via video eller telefon eller på Sandgatan i Lund. Arbetsgrupper (upp till sex personer) är välkomna till Lund liksom individuella besök.