Företag och organisation

Handledning och konsultation

Jag erbjuder konsultationer och handledning för personalgrupper, ledningsgrupper och också individuellt. Vanliga frågor är olika situationer, förhållningssätt, bemötande och strategier, det egna ledarskapet – med lärandet i fokus. Jag arbetar också med kris- och konflikthantering. Kontakta mig för en diskussion om era behov. Jag arbetar i hela södra Sverige och har också möjlighet att komplettera med handledning via video

Hälsosamtal och hälsogrupper

På plats hos er eller i Lund eller kompletterat med video. Kontakta mig för en diskussion om era önskemål