Företag och organisation

Handledning och konsultation

Jag erbjuder konsultationer och handledning för personalgrupper, ledningsgrupper och också individuellt. Vanliga frågor är olika situationer, förhållningssätt, bemötande och strategier. Vikt läggs också vid det egna ledarskapet – med lärandet i fokus. Jag arbetar också med kris- och konflikthantering

Kontakta mig för en diskussion om era behov. Jag arbetar i hela södra Sverige och har också möjlighet att komplettera med handledning via video

Projekt och utvecklingsarbete

Start av projekt, rekrytering, utbildning, utveckling