Företag och organisation

Handledning och konsultation och mentorskap

Jag erbjuder konsultationer, mentorskap och handledning för personalgrupper, ledningsgrupper och individuellt. Vanliga frågor är olika situationer, förhållningssätt, bemötande och strategier, det egna ledarskapet – med lärandet i fokus. Jag arbetar också med kris- och konflikthantering. Kontakta mig för en diskussion om era behov. Jag arbetar i hela södra Sverige och arbetar gärna via video

Hälsosamtal och hälsogrupper

På plats hos er eller i Lund eller kompletterat med video. Kontakta mig för en diskussion om era önskemål