Hälsa och utveckling

  • Individuella samtal för hälsa och personlig utveckling som inleds med att du bestämmer vad du vill arbeta med
  • Hälsogrupper Stress och återhämtning, i Lund eller hos ditt företag
  • Föreläsningar/workshops
  • EHT, arbetslags- och skolutveckling
  • Projekt och utvecklingsarbete