Konsultationer, psykoterapi och hälsosamtal

Arbeta med din egen utveckling

När du står inför situationer och händelser som du vill ha hjälp att hantera, t ex kriser eller vägval. När du vill arbeta med dina relationer och hantering av känslor. Med vänskap, föräldraskap, barnskap. Om du är ledsen och nedstämd eller stressad och utmattad. Om du har ångest och har svårt att förstå och hantera det. Om du har svårt att sova

Andra frågor kan vara destruktiva relationer, sociala svårigheter, hälsoångest, kronisk sjukdom, arbetsåtergång efter sjukskrivning. När du vill utveckla din självkänsla, ditt självförtroende, din hälsa

Jag rekommenderar att du börjar med att boka en eller två konsultationer innan du bestämmer dig för ett arbete i regelbunden behandling. Antalet behandlingstillfällen brukar variera mellan fem och femton gånger, eller flera i en längre kontakt. Du kan också välja att fortsätta med enstaka konsultationer. Jag erbjuder också besök via video och tar emot klienter från hela Sverige eller andra länder.  Prisuppgifterna gäller privatpersoner. Dessutom tar jag emot från försäkringsbolag eller enligt offert till din arbetsgivare

Konsultation

Nybesök

Kartläggning

Hälsosamtal

60 minuter

Psykologisk behandling, indviduellt

Psykoterapi

Kris/stödsamtal

Hälsosamtal

Vägledning

45 minuter

Samtal för flera

Par, vänner, familjer

Parterapi och Familjerådgivning

75 minuter