Psykoterapi och enstaka samtal och konsultationer

Arbeta med din egen utveckling

När du står inför situationer och händelser som du vill ha hjälp att hantera, t ex kriser eller vägval. Eller när du vill arbeta med dina relationer och hantering av känslor. Med vänskap, föräldraskap, barnskap. Om du är ledsen och nedstämd eller stressad och utmattad. Om du har ångest och har svårt att förstå och hantera det. Om du har svårt att sova. När du vill utveckla din självkänsla och ditt självförtroende

Jag rekommenderar att du börjar med att boka en eller två konsultationer innan du bestämmer dig för ett arbete i psykoterapi. Antalet psykoterapitillfällen brukar variera mellan tre och tio gånger, eller flera i en längre kontakt. Du kan också välja att fortsätta med enstaka konsultationer. Jag erbjuder också besök via video och tar emot klienter från hela Sverige eller andra länder.  Prisuppgifterna gäller privatpersoner

Samtal

Konsultationer/kartläggning
1400 kronor per timme

Psykoterapi

Individuellt
1000 kronor (45 minuter)

Samtal

Par, vänner, familjer
1800 kronor (75 minuter)