Samtal och behandling

Arbeta med din egen utveckling

När du står inför situationer och händelser som du vill ha hjälp att hantera, t ex kriser eller vägval. När du vill arbeta med dina relationer och hantering av känslor. Med vänskap, föräldraskap, barnskap. Om du är ledsen och nedstämd eller stressad och utmattad. Om du är orolig och har ångest och har svårt att förstå och hantera det. Om du har svårt att äta, sova, ha balans i rörelse, aktivitet och vila. När du vill ha hjälp med återhämtning. Andra frågor kan vara destruktiva relationer, sociala svårigheter, hälsoångest, kronisk sjukdom, arbetsåtergång efter sjukskrivning. När du vill arbeta med och utveckla din psykiska hälsa.

Tillsammans arbetar vi med situationer, känslor, relationer och balans i vardagen, med uppgifter mellan våra möten och att du känner dig trygg med vår relation som är basen för vårt arbete. 

Jag rekommenderar att du börjar med att boka ett eller två psykologsamtal innan du bestämmer dig för ett arbete i regelbunden behandling. Antalet behandlingstillfällen brukar variera mellan tre och femton gånger, eller flera i en längre kontakt. Du kan också välja att fortsätta med enstaka psykologsamtal. Jag erbjuder också besök via video och tar emot klienter från hela Sverige.  

För tidsbokning och priser klicka här. Prisuppgifterna gäller privatpersoner. Dessutom tar jag emot från försäkringsbolag eller enligt offert till din arbetsgivare.

På förfrågan tar jag emot par och familjer.