Handledning, i grupp eller individuellt

Utveckling i grupp

När du har frågor som hur olika situationer kan hanteras, val av förhållningssätt och bemötande och utvecklande av strategier. Det kan handla om hur man kan arbeta med de målpersoner man har i sin verksamhet eller hur man arbetar inom den egna arbetsgruppen. Det kan vara fråga om hur en viss metod används eller hur olika rutiner påverkar verksamheten. Vidare hur de målpersoner man arbetar med kan påverka individer och grupper på en arbetsplats. Också den enskilda personens utveckling och gruppens utveckling har sin plats i strukturerad handledning.

Handledningen sker på plats hos er i södra Sverige eller gärna via video. På Lunds psykologmottagning har jag möjlighet att handleda grupper (upp till åtta personer). Handledning är en regelbunden aktivitet varannan vecka eller vanligare var fjärde vecka. Grupperna kan vara öppna eller fast formerade. Handledning erbjuds också individuellt.