Om Sofie Hammer och Lunds psykologmottagning

Sedan augusti 2018 arbetar jag heltid i mitt företag. Tidigare arbetade jag i skola, på Bup, vuxenhabiliteringen samt har erfarenhet från vuxenpsykiatri, rehabiliteringsmedicin och SiS. Min specialistutbildning med inriktning Hälsopsykologi (t ex med kursen Stress och utmattning) påbörjade jag 2016. I december 2020 påbörjade jag den tvååriga danska specialistkursen i ACT som hålls på engelska. Jag arbetar med KBT, ACT, affekt- och känslohantering, compassion, relationellt fokus.

Jag är legitimerad av Socialstyrelsen, medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna och har patientförsäkring. Jag driver företaget Psykolog Sofie Hammer AB och Lunds psykologmottagning som flyttade in i klassiska lokaler 1/9 2019.

Följ mig gärna på sociala medier!