Om Sofie Hammer och Lunds psykologmottagning samt Skriver förlag

Sedan 2018 driver jag företaget Psykolog Sofie Hammer AB och Lunds psykologmottagning som flyttade in i klassiska lokaler 2019. Sedan våren 2022 hyr jag hörnvåningen med tornrummet. På mottagningen hyr jag ut till andra psykologer, arbetsgrupper och ledningsgrupper.

Tidigare arbetade jag i skola, på Bup, vuxenhabiliteringen samt har erfarenhet från vuxenpsykiatri, rehabiliteringsmedicin och SiS. Min specialistutbildning med inriktning Hälsopsykologi (t ex med kursen Stress och utmattning) påbörjade jag 2016. Sedan december 2020 läser jag en tvåårig ACT-specialistutbildning med upphovspersonerna till ACT som föreläsare. Jag arbetar med KBT, ACT, affekt- och känslohantering, compassion, relationellt fokus.

Jag är legitimerad av Socialstyrelsen, medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna och har patientförsäkring. 

I april 2022 utkom på eget förlag ut Hoppa tio centimeter – i taget. Arbetsbok för förändring med praktisk psykologi. Läs mer om Skriver förlag på www.skriver.se.

Följ mig gärna på sociala medier!