Om Sofie Hammer och Lunds psykologmottagning samt Skriver förlag

Sedan 2018 driver jag företaget Psykolog Sofie Hammer AB och Lunds psykologmottagning som flyttade in i klassiska lokaler 2019. Sedan våren 2022 hyr jag hörnvåningen med tornrummet i Palais d’Ask.

Tidigare arbetade jag i skola, på Bup, vuxenhabiliteringen samt har erfarenhet från vuxenpsykiatri, rehabiliteringsmedicin och SiS. Min specialistutbildning med inriktning Hälsopsykologi (t ex med kursen Stress och utmattning) påbörjade jag 2016. I december 2020 påbörjade jag den tvååriga danska specialistkursen i ACT som hålls på engelska. Jag arbetar med KBT, ACT, affekt- och känslohantering, compassion, relationellt fokus.

Jag är legitimerad av Socialstyrelsen, medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna och har patientförsäkring. 

I april 2022 utkom på eget förlag ut Hoppa tio centimeter – i taget. Arbetsbok för förändring med praktisk psykologi. Läs mer om Skriver förlag på www.skriver.se.

Följ mig gärna på sociala medier!